Terapie

Terapie je prostor, ve kterém se lidé mohou naučit, jak žít šťastnější život, který bude pro ně samotné mít větší smysl, ve kterém mohou umenšit napětí a stres, podívat se na sebe a své vztahy ke světu v bezpečném prostoru terapie. V terapii mohou nahlédnout do své osobní a rodinné historie a dát prožitým událostem, myšlenkám a pocitům nový smysl a pořádek tak, aby ve své současnosti žili spokojenější život. Terapeut je klientům kvalifikovaným, citlivým průvodcem na této cestě.

Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso, Petra Winnette

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor)

Obecným cílem PBSP je umožnit klientovi prožít „korektivní zkušenost“, která mu pomůže záznam v jeho paměti pozměnit k jeho následnému prospěchu v dalším životě.

Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso, Petra Winnette

Jádrem práce v PBSP je vytváření „proti-zážitku“, tedy „opačného zážitku“, a to pod plnou vědomou kontrolou klienta. Tento zážitek klient zažívá prostřednictvím uspokojivějších interakcí poskytovaných symbolickými „ideálními postavami“. Ty jsou antidotem na zkušenosti a jejich následky vzniklé v historii klienta v interagování s reálnými osobami v jeho životě. Korektivní událost je „umístěna“ do té doby, kdy se udála původní traumatická událost, a její zažití vytváří „symbolickou paměť“, která alternuje původní paměťový záznam.

Albert Pesso, Cultivating the Seeds of Hope

Gabriela Slaninová