Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

terapeut a poradce

Vzdělání:

 • FFMU Brno (2009-2015) doktorské studium, psychologie (specializace na klinickou psychologii)
 • FFUK Praha (2004-2008) magisterské studium, pedagogika (specializace na poradenství)

Odborné výcviky:

 • Výcvik v koučování (Akreditovaný interní kouč) (2017-2018)
 • Psychoterapeutický výcvik v PBSP (2012-2016)
 • Psychoterapeutický výcvik BIG SUR (1995-2000)
 • Výcvik v krizové intervenci (1996))

Odborné semináře, školení a workshopy:

 • Technika práce s člověkem v krizi, Trauma I, II (Remedium)
 • Setkání s Pesso Boyden terapií
 • Transakční analýza, skupinová psychoterapie, výklad snů (VIAP)
 • Koučovací přístup v poradenství (AVŠP)

Profesní směřování:

 • Soukromá terapeutická praxe
 • Univerzita Hradec Králové - terapeut a poradce v Poradenském centru UHK
 • Univerzita Hradec Králové - pedagog - výuka psychologických disciplín
 • Masarykova univerzita v Brně - externí pedagog - výuka krizové intervence
 • Krizové centrum pro děti a mládež - středisko výchovné péče

Gabriela Slaninová