Poradenství

Poradenství napomáhá odhalit a rozvinout ty klientovy možnosti, které ovlivňují úroveň osobního štěstí a sociální užitečnosti. V poradenství se uplatňuje pomáhající vztah, jehož esencí jsou empatické porozumění a naslouchání, respektování klientových možností řídit svůj vlastní život.

Nelson

Gabriela Slaninová