Témata, kterým se v praxi věnuji a na kterých můžeme spolupracovat:

  • náročné životní situace, stres, trauma a posttraumatický stres
  • úzkosti, nejistota, dlouhodobé pocity smutku a nepohody
  • minulé události a jejich vliv na současnou pohodu a schopnost žít spokojeně vlastní život
  • prožívání mezilidských, rodinných a partnerských vztahu - orientace v nich a otazky spokojenosti vs. nespokojenosti
  • ztráta - možnosti zpracování a přijetí
  • vztah naplňování základních vývojových potřeb a současného sebehodnocení, sebeúcty, sebedůvěry, sebeakceptace...

Jak se objednat a jaké je to u nás

V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte telefonem (po sedmé hodině večerní) a nebo mailem. Pokud je pro Vás přijatelné „chvilku“ vyčkat na reakci, můžete napsat sms, na kterou odpovím. Budete-li se chtít objednat, domluvíme touto cestou termín.

Na prvním osobním setkání se společně dohodneme na Vašich očekáváních a představách o naší spolupráci. Budete-li mít zájem, zodpovím Vaše otázky o mně a způsobu a metodách práce, které mohu nabídnout. Toto úvodní setkání může posloužit také k ujasnění Vašeho rozhodnutí, zda chcete spolupracovat právě se mnou. Poté zkusíme zvolit takový postup, který by pro Vás mohl být smysluplný a co nejefektivnější.

První schůzka trvá cca 50 minut a je zdarma.